27, 28 en 29 augustus

Informatie > Wat is Fladderen

Het Kindervakantiefestijn of Fladderen is een zelfstandig draaiende organisatie Stichting Fladderen Houten genaamd. Het kindervakantiefestijn heeft tot doel het organiseren van een festijn voor alle kinderen van 4 t/m 14 jaar in de gemeente Houten. Dit vindt altijd plaats op de dinsdag, woensdag en donderdag van de laatste week van de zomervakantie. Wie eenmaal gefladderd heeft, wil elk jaar weer!

De locaties

Fladderen gebeurt op 11 locaties in en om Houten.
De kinderen worden ingedeeld in leeftijdscategorieën. Per leeftijdscategorie worden er andere programma’s georganiseerd toegespitst op de leeftijd. Inschrijven voor het Fladderen is afhankelijk van de groep waarin het kind op het moment van inschrijven zit. Er zijn verschillende locaties, deze zijn verdeeld over Houten. 

De keuze voor een locatie is vrij. Voor de kleutergroepen zijn er 4 locaties waar de kinderen naar toe kunnen, voor groep 3 / 4 drie en voor groepen 5 / 6 twee. Kinderen uit groep 7 / 8 gaan op Kamp en voor de oudste groep (12 –14 jaar) is er de 12Plus locatie.

 

De locatie-indeling is als volgt:

Groep 1/2

Groep 3/4

Groep 5/6

Groep 7/8

1e/2e klas

Klavertje Vier

De Plantage

De Boog

Het Kamp

12plus

De Grund

't Schoolhuys

De Heuvel

 

 

De Vlinder

Vikingenpoort

 

 

 

De Stek

 

 

 

 


Fladderen weergeven op een grotere kaart


Voorbereiding

Om al die programma’s voor te bereiden zijn het hele jaar ruim 100 mensen druk in de weer. Zij zorgen voor de dagelijks gang van zaken, de financiën, de materialen en de programma’s voor de diverse locaties. De voorbereidingsgroepen zijn druk bezig om een programma samen te stellen, knutsels voor bereiden, decors bedenken en speurtochten uitzetten. Tijdens de drie dagen worden heeft het Fladderen verder de hulp nodig van vele hulpouders, die groepjes van 6 tot 8 kinderen gaan begeleiden.

Hulpouders
Alle spelletjes, speurtochten, opdrachten en andere leuke festiviteiten, gebeuren in groepjes van 6 tot 8 kinderen. Daar is extra begeleiding voor nodig, een zogenaamde hulpouder. Dit hoeft geen ouder te zijn, maar wel iemand die de verantwoording durft te nemen voor de kinderen en hen met veel enthousiasme wil en kan begeleiden. Het is zeker geen oppastaak, maar veel meer participeren in de verhaallijn en de daarmee samenhangende activiteiten. Uit ervaring weten we dat het ontzettend leuk is om hieraan mee te doen. Je mag tenslotte weer drie dagen jong zijn!
 
Zonder hulpouders is het organiseren van het Fladderen onmogelijk. Hulpouders zijn voor ons onmisbaar, maar er zijn wel enkele regels.

  • Bij voorkeur plaatsen wij een hulpouder op een groepje kinderen die alle drie de Fladderdagen aanwezig is.
  • Mocht je niet alle drie de Fladderdagen aanwezig kunnen zijn, dan is dat ook mogelijk. Je vormt dan met één andere hulpouder een duo. Samen zorgen jullie ervoor dat op de drie Fladderdagen begeleiding aanwezig is.
  • Voor duobegeleiding bij kleuterlocaties geldt de extra regel dat we alleen hulpouders kunnen plaatsen die beiden twee dagen beschikbaar zijn. Bij voorkeur op de woensdag (eventueel dinsdag) is er dan dubbele bezetting. Dit is nodig in verband met de continuiteit, overdracht van en het kennis maken met het groepje kleuters.
  • Voor alle duo's geldt dat ze zich samen dienen in te schrijven.
  • De minimale leeftijd voor een hulpouder is 16 jaar.

Wanneer je je aanmeldt als hulpouder krijgen eigen kinderen voorrang bij het inschrijven. Zij zijn dus verzekerd van deelname! Als je je inschrijft als hulpouder, gaan wij ervan uit dat je ook daadwerkelijk aanwezig bent tijdens de Fladderendagen. Mocht je uiteindelijk niet meehelpen, dan kunnen je kinderen helaas ook niet meefladderen. 

Fladderkrant
Half mei is huis-aan-huis De Fladderkrant bezorgd. In deze krant treft u uitgebreide informatie over de programma’s van de 11 locaties. De Fladderkrant is ook in te zien op deze site.

Veiligheid, verantwoordelijkheid en verzekeringen Fladderkinderen
Het Fladderen doet er alles aan om de veiligheid van de kinderen tijdens het Fladderen te garanderen. Tijdens het Fladderen zijn de kinderen verzekerd. Iedere locatie heeft een calamiteitenplan en hierbij werken we samen met de politie en brandweer en de gemeente Houten. Van de leiding die meegaan met de kampen (het kamp in Driebergen en de groep 12plus in Veenendaal) wordt vooraf een VOG (verklaring omtrent gedrag) aangevraagd bij de Gemeente. Mocht er tijdens het Fladderen iets voorvallen waarover je niet kunt of wilt praten met de locatieleiding of de centrale leiding van het Fladderen, dan kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Dat zijn Nelleke Samwel en Margreet Rijgersberg. Zij zijn te bereiken via e-mail [klik hier] . Onze vertrouwenspersoon werkt samen met het CJG Houten (Centrum voor Jeugd en Gezin).

De Fladderende kinderen vallen onder verantwoordelijkheid van het Fladderen vanaf het moment dat zij op de locatie zijn overgedragen aan de hulpouder tot het moment dat ze weer zijn opgehaald van de locatie. De opening en sluiting vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Deelname aan het Fladderen is voor eigen risico.

Verzekering, aansprakelijkheid en veiligheid voor onze vrijwilligers
De stichting Fladderen heeft een verzekering voor vrijwilligers via de Gemeente Houten (VNG Vrijwilligers basispolis). Elke vrijwilliger en dus ook elke hulpouder blijft echter zelf verantwoordelijk voor zijn/haar doen en laten. Meer informatie en een schadeformulier vind je hier.

Voorzichtig fladderen; Verantwoordelijkheid en risico van fladdervrijwilligers.

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleent, de polisvoorwaarden zijn bindend. 

Primair zelf

Fladderen doe je in je eigen vrije tijd als vrijwilliger. Je bent en blijft dan ook altijd zelf verantwoordelijk voor je acties en je spullen. Als er dus iets fout gaat waarvoor je aansprakelijk kunt zijn dan wordt dit in eerste instantie gemeld aan de eigen aansprakelijkheidsverzekering. Als dat problemen oplevert, kan er een beroep gedaan worden op de verzekering van Stichting Fladderen. 

Fouten en aansprakelijkheid 
Als je als mens een fout maakt waardoor een ander schade oploopt, kun je hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Maak je in een dergelijk geval niet druk. Zeg niet toe dat er iets wordt betaald. Vraag de benadeelde een en ander op papier te zetten. 
In overleg met het bestuur van de Stichting Fladderen wordt gekeken naar de beste manier om de claim af te wikkelen. We kijken eerst naar de eigen verzekering van de vrijwilliger. Eventueel wordt het via de verzekeringen van de Stichting Fladderen geclaimed. 

Eigen spullen
Als je eigen spullen kapot gaan tijdens het fladderen is dat jammer, ze zijn niet verzekerd, tenzij je zelf een verzekering hebt afgesloten. Het is vergelijkbaar met het kapot gaan van spullen thuis. 

Spullen van anderen 
Als je door een fout ( zoals laten vallen, er op gaan staan e.d.) spullen van een ander kapot  hebt gemaakt  dan kun je daarvoor aansprakelijk zijn en is er op je eigen aansprakelijkheidsverzekering een ( beperkte)  dekking. De benadeelde moet jou dan aansprakelijk stellen, de verzekeringsmaatschappij zoekt uit of je echt aansprakelijk bent en er eventueel een uitkering volgt. 

LET OP: DIEFSTAL EN VERMISSING VAN EIGENDOMMEN EN GEBRUIK MOTORVOERTUIGEN VALLEN BUITEN DEZE VERZEKERING. 

Gehuurde spullen
Deze zijn niet verzekerd op de eigen aansprakelijkheidsverzekering noch op de verzekering van de stichting Fladderen. 
Goederen en of materialen van de Stichting Fladderen of door de Stichting Fladderen gehuurd of geleend (met toestemming van een van de bestuursleden van de stichting) vallen onder een door stichting Fladderen af te sluiten verzekering of onder de verzekering van de verhurende partij. 
Goederen of materialen die iemand op eigen gelegenheid tijdens het Fladderen meeneemt vallen hier buiten en zijn niet verzekerd. Het is de verantwoordelijkheid van diegene die het regelt.

Auto’s
Auto van je zelf
De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) van de auto dekt schade die met de auto aan een ander wordt toegebracht. Of de eigenaar er in rijdt of iemand die de auto leent maakt niets uit. Een cascoverzekering dekt schade aan de auto,  los van wie er in rijdt. Er kan sprake zijn van een eigen risico bij een cascoschade en door een schade kan men soms meer premie (i.v.m. wijziging in no claim) moeten gaan betalen. 
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de eigen auto en het wel of niet casco verzekeren.

Lenen van een auto
Als je een auto van een ander leent blijft de auto gewoon verzekerd bij de eigenaar. Eventuele WA schade wordt door die verzekering betaald en als er een cascoverzekering is ook de cascoschade. De eigenaar kan wel schade hebben door een eigen risico of meer premie moeten betalen als gevolg van de schade. Als de auto niet casco verzekerd is en je rijdt er een deuk in dan er is geen verzekering die dat betaalt. Ook de Stichting Fladderen heeft hiervoor geen verzekering. 
Als je dus een auto van iemand leent is het verstandig afspraken te maken over wat er gebeurt als jij schade met die auto rijdt.

Verzekering van Stichting Fladderen zelf
Stichting Fladderen heeft zelf als organisatie ook een verzekering (via de Gemeente Houten (VNG Vrijwilligers basispolis)) geregeld.

Er is een dekking voor schade die je oploopt als gevolg van een ongeval dat je tijdens het Fladderen overkomt. 
Ook de aansprakelijkheid van de organisatie en van de vrijwilligers (secundair) is verzekerd. 

Verzekeringsprobleem?
Als je een beroep wilt doen op de verzekering van de Stichting Fladderen dan kan dat alleen schriftelijk via een bestuurslid van de Stichting Fladderen.

Deze browser is verouderd!

Update uw browser om deze website correct te bekijken.Update mijn browser!

×