27, 28 en 29 augustus

Informatie > Organisatie

Fladderen is een zelfstandige stichting, Stichting Fladderen Houten.

Organisatiestructuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de Centrale Kerngroep (CK). De CK bestaat onder andere uit de projectleiding, financiën, het secretariaat en communicatie.

Tim de BruinProjectleider (06 467 445 29)
Jasper de GierFinanciën
Kees VringerSecretaris en PR
Hans VermondLid en vertegenwoordiger ondersteuningsgroep
Jacqueline EggermontCommunicatie en Media

In het kort de taken van de diverse commissies:

Projectleiding: 
Algemene coördinatie, heeft zitting in Stichting Kinderactiviteiten en overleg met gemeente.


Financiën:
begroting, bewaking budget en sponsoring. 

Secretariaat / Communicatie: 
Fladderkrant, content site, Fladdermemo’s, agenda, notulen en alle overige in- en externe communicatie.

Naast de CK kennen we de Plenaire Kerngroep (PK). De PK is het overlegorgaan met de locaties en de commissies. Aan de PK nemen naast de CK-leden ook de vertegenwoordigers van de locaties en de diverse commissies deel. In de PK wordt o.a. de voortgang van de diverse locaties en zaken vanuit de CK besproken. Tevens is dit een orgaan waarin alle zaken die voor een goed festijn nodig zijn, worden besproken.  De PK en CK komen gedurende het Fladderjaar beide zo’n zes keer bij elkaar. Verder heeft iedere locatie zijn eigen vergaderingen, waarin de thema’s worden uitgewerkt, spellen en knutsels worden bedacht en een programma wordt gemaakt. Tijdens de drie Fladderdagen is op de locaties de voorbereidingsgroep verantwoordelijk voor de locatie. Ze worden hierin ondersteund door vele groepsbegeleiders.

Ondersteunende groepen

Naast de locaties kent het Fladderen vele ondersteunende teams. De 'Ondersteunings groep' helpt alle locaties met de verspreiding van allerlei materialen (spelmateriaal, decors en knutselmateriaal). Food & Beverage zorgt dat alle kinderen, hulpouders en vrijwilligers tijdens de dagen voorzien worden van eten en drinken. Het Klusteam is een groep enthousiaste klussers die op verschillende locaties programma's verzorgen. Van skelter-races tot petfles schieten en knikkerbaan bouwen. Het communicatieteam gaat op bezoek bij alle locaties, en zorgt online voor een foto-overzicht en videoverslag. In mindere mate tijdens de dagen actief, maar zeker niet onmisbaar is de sponsorcommissie. Zij zijn met name de rest van het jaar druk en zorgen voor de werving en het beheer van onze groep sponsoren.

 

Fladderen wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Kinderaktiviteiten Houten. Naast het Fladderen draagt deze stichting onder andere bij aan de Pompoenendag, het Plein van de Peuter en de intocht van Sinterklaas.

 
Deze browser is verouderd!

Update uw browser om deze website correct te bekijken.Update mijn browser!

×